OUR TEAMS

DIRECTORS TEAM
Mr. Bam Bahadur Gurung
Mr. Raj Kumar Parajuli
Mr. Dhatananda Kandel

MANAGEMENT TEAM
Mr. Deepak Parajuli
Mr. Prakash Kafle
Mr. Kiran Aryal
Mr. Laxman Subedi
Mr. Sarad Pandey
Mr. Shankar Kandel (Pokhara Branch)

TECHNICAL SUPPORT
Dr. Prakash Kandel
Mr. Lekhnath Bashyal

PRODUCTION
Mr. Satish Kumar Nayar